MS SQL Server 2 – Komutlar

Sevgili okurlar herkese merhabalar,

MS SQL Server yazı serimizin ikincisiyle devam ediyoruz. İlk serimizde genel olarak veritabanı kavramı üzerinde durmuştuk. İkinci serimizde ise Temel SQL Komutlarına giriş yapacağız. Temel SQL Komutları, Data Maniplasyon Komutu ve Veritabanı Maniplasyon Komutu olmak üzere ikiye ayrılıyor.Ekstra olarak Veri Kontrol Komutları vardır onlara da değineceğim bu yazımda.

1-Data Maniplasyon Komutu

                Veritabanı genellikle elektronik olarak bir bilgisayar sisteminde depolanan yapılandırılmış bilgi veya veriden oluşan düzenli bir koleksiyondur. Veritabanlarının dört temel komutuna data maniplasyon komutları denir. Bu komutlarla veritabanına yeni kayıt ekleme, mevcut kayıtları güncelleme ve silme işlemleri yapılır:

 • SELECT
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE  

2-Veritabanı Maniplasyon Komutları

                Veritabanı maniplasyon komutları ise veritabanında tablolar oluşturma,değiştirme ve silme işlemleri yapılır:

 • CREAT
 • ALTER
 • DROP

3-Veri Kontrol Komutları

                Veri kontrol komutlarında kullanıcılara veritabanı ve tablolar için yetki vermek ve verilen yetkiyi geri almak üzere kullanılır:

 • GRANT
 • REVOKE

Temel SQL Komutlarının ne olduğunu ne işe yaradığı bunlar hakkında bilgi edindik şimdi ise Temel SQL Komutlarının kullanımlarına bakalım.

SELECT KOMUTU;

Veritabanlarındaki tablolardan veriyi seçmemize, getirmemize olanak sağlıyor.Çoğu uygulamada, SELECT en sık kullanılan SQL komutudur.

SELECT * FROM tablo_adi

INSERT KOMUTU;

Veritabanındaki tabloya veri eklememize olanak sağlar.

INSERT INTO tablo_ismi (sütun1,sütun2,sütun3, …) VALUES (değer1,değer2,değer3, …)

UPDATE KOMUT;

Veritabanındaki varolan kayıtları değiştirmeye(güncelleme) olanak sağlar.

UPDATE tablo_adi SET sütun1 = değer1, sütun2 = değer2, .. WHERE Kosul;

DELETE KOMUTU;

Veritabanındaki mevcut kayıtları silmemize olanak sağlar.

DELETE FROM tablo_adi WHERE Kosul

 • Truncate Komutu ise delete komutu ile karıştırılmaktadır.İkiside aynı görevi yapıyor gibi görünsede aslında farklı görevler yaparlar aralarındaki fark Delete komutu tablo içerisindeki veriyi silerken, Truncate komutu ise tablonun içerisini boşaltır.

CREATE KOMUTU;

Veritabanı ve veritabanı nesnlerini oluşutur.

	CREATE DATABASE database_ismi
	CREATE TABLE tablo_adi(
  	 sutun1 veri_türü,
  	 sutun2 veri_türü,
  	 .......
 	 sutunN veri_türü,
  	 WHERE Kosul
)

DROP TABLE KOMUTU;

Mevcut SQL Tablosunu kaldırmak için kullanılır.Drop database komutunun yazımı da aynı şekildedir.

DROP TABLE tablo_adi

CREATE INDEX KOMUTU;

SQL CREATE INDEX ifadesi, tablolarda dizinler oluşturmak için kullanılır.Oluşturulan diziler ile sorgulama sonuçları veritabanından çok daha hızlı bir şekilde getirilir.

CREATE UNIQUE INDEX index_adi ON tablo_adi ( sütun1, sütun2, … sutünN)

DROP INDEX KOMUTU;

Oluşturulmuş index değerini kaldırmak için kullanılır. Bir indeks kaldırıldığında, performansın yavaşlatılabileceği veya geliştirebileceğine dikkat edilmelidir.

ALTER TABLE tablo_adi DROP INDEX index_adi

ALTER TABLE KOMUTU;

Alter table ifadesi, varolan bir tabloda sütun eklemek,silmek veya değiştirmek için kullanılır.

Alter table ifade, varolan bir tablo üzerinde çeşitli kısıtlamalar eklemek ve silmek için de kullanılır.

ALTER TABLE tablo_adi {ADD|DROP|ALTER COLUMN} sutun_adi {veri_türü}

MS SQL Server yazı serimizin ikincisini de sizlerle buluşturduk.MS SQL Server serimizin üçüncü serisinde ise procedure,veri tipleri,operatörler,where,order by, group by,join kullanımı,kümeleme fonksiyonlarını sizlerle buluşturacağım. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere…