Yazılarımız

1.Nedir Bu Python ?
2.Nedir Bu Endüstri Mühendisliği?
3.Bir Mesleğin Doğuşu : Endüstri Mühendisliği
4.Pandemi Sürecinde İş Aramak
5.Pythonda Koşul İfadeleri(İf-Else Statement)
6.Dijital Dönüşüm
7.Üretim Sistemleri
8.Dijital Pazarlama ve Gelişim Evreleri
9.Endüstri 4.0
10.İş Etüdü Nedir?
11.Geleneksel Pazarlama Nedir?
12.Pythonda Döngüler(For ve While Döngüsü)
13.Üretim Planlama ve Kontrol Nedir?
14.KALİTE
15.YALIN ÜRETİM
16.İş Ölçümü Nedir?
17.KALİTE II
18.Vaka Analizi
19.Pythonda String Metodlar
20.Üretim Çizelgeleme Nedir?
21.Pazarlama 4.0, Endüstri 4.0’ın Birbirleri İle Etkileşimi ve Dijital Pazarlamanın 6 Temel Unsuru
22.Verimlilik
23.Microsoft Project
24.Pythonda Liste ve Dizi Metotlar
25.Yalın Üretim Teknikleri
26.Metot Etüdü
27.Programlamanın Tarihçesi
28.Nesnelerin İnterneti
29.REKABET
30.Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Nedir?
31.KURUMSAL MİMARİ
32.MİCROSOFT PROJECT KULLANIMI VE BİR HASTANE KURMA PROJESİ ÖRNEĞİ
33.STRATEJİ
34.MAKİNE ÖĞRENMESİ – MACHINE LEARNING
35.BÜYÜK VERİ-BİG DATA
36.Yalın Üretim Teknikleri II
37.SWOT Analizi
38.NEDİR BU MATLAB?
39.Enformasyon
40.İstatiksel Proses Kontrol (SPC) ve Kontrol Grafikleri
41.MAKİNE ÖĞRENMESİ- SINIFLANDIRMA ÖRNEĞİ
42.PARETO ANALİZİ
43.RİSK YÖNETİMİ
44.Balık kılçığı tekniği (İshikawa diyagramı)
45.OYUNLAŞTIRMA
46.İmalat Kaynak Planlaması Nedir?
47.SİMÜLASYON (BENZETİM)
48.Veri Madenciliği Tanımı, Tarihçesi ve Uygulama Alanları
49.ENTELEKTÜEL SERMAYE
50.Dijital Pazarlamanın 6 Temel Unsuru ve Dijital Pazarlama Terimleri -I
51ERP(Enterprise Resource Planning) Kaynak Planlama
52.ARENA SİMÜLASYON YAZILIMI
53.MONTAJ HATTI
54.PEKİ NEDEN OYUNLAŞTIRMA ÜZERİNE ÇALIŞMALIYIZ?
55.Sistem Analizi ve Tasarımı
56.ARENA İLE SİMÜLASYON UYGULAMALARI
57.Dijital Pazarlamanın 6 Temel Unsuru ve Dijital Pazarlama Terimleri-II
58.DEĞER AKIŞ HARİTALAMA (VSM)
59.HTML İLE WEBSİTESİ YAPALIM
60.Pazarlama ve Pazarlama Stratejileri
61.Ergonomi (İş Bilimi)
62.İnternet Pazarlama Kavramı Nedir? Dijital Pazarlama Stratejileri Nelerdir?
63.Veri Madenciliği Yöntemleri
64.ARENA İLE SİMÜLASYON UYGULAMALARI II
65.Veri Görselleştirme
66.Endüstri Mühendislerinin Bilmesi Gereken Programlar
67.Açıklanabilir Yapay Zeka Nedir?
68.UX Design-Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir?
69.Sanayi Devrimi ve Günümüz
70.Veri Setinde Eğitim – Test Ayrımı
71.Agile Prensipleri’ne Yakından Bakalım
72.Girişimcilik 101
73.Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?
74.İş Zekası Nedir ?
75.Girişimcilikte Sorunun Önemi