İş Etüdü Nedir?

Her geçen gün daha da küreselleşen dünya ekonomisinde yer edinmek isteyen işletmelerin en büyük hedefi minimum maliyet maksimum kalitedir. Bu hedefe ulaşılması için tabii ki verimlilik ön planda olmalıdır. İşte “İş etüdü nedir?” sorusunun cevabı burada yatmaktadır.

İş etüdü, belirli özelliklere sahip bir faaliyetin yürütülmesinde gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde kullanımını temin etmek için başvurulan metot etüdü ve iş ölçümü tekniklerini içeren bir terimdir (Uluslararası Çalışma Örgütü – İnternational Labor Office – ILO).

İş etüdüne kısaca iyileştirme çabası da diyebiliriz. Yüksek sermaye gerektiren yeniliklere gerek kalmadan, mevcut sistem üzerinde en yüksek verimi elde edilebilecek şekilde oynamadır aslında.

İş etüdü aşağıdaki tabloda açıklayacağımız üzere ikiye ayrılır;

İş Etüdü Uygulama Alanları

 • Maliyet hesaplarının yapılması
 • Çalışan ücretlerinin belirlenmesi
 • Yapılacak işteki standart performansın belirlenmesi
 • Tesis planlaması ve donanımının belirlenmesi
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
 • İş süresinin optimal düzeyde belirlenmesi

İş etüdünde insan faktörü çok önemlidir. İş etüdü uzmanı ile yönetici ve çalışanların iletişimi kuvvetli sağlanmalıdır. İyi aktarılmayan planlar aksi halde başarısız olacaktır. Yine sağlıklı kurulmayan ilişkiler, her iki taraf arasında da anlaşmazlık ve memnuniyetsizliğe yol açacağından beklenmeyen kötü sonuçları beraberinde getirebilir.

İş etüdünün yapılması kadar yeni düzenin sürdürülmesi de önemlidir. Bunun için uygun eğitimler ve denetimler yapılmalıdır. Eski düzenin kullanılmadığından ve yeni düzenin kabullenildiğinden emin olmak gerekir.

İş Etüdü’nün Faydaları

 1. Maliyetsiz ya da düşük maliyetle verimliliği arttırır.
 2. Verimliliğin arttırılması sorun çözmeyle sağlandığı için karşılaşılan problemler çözülür.
 3. İş etüdü tüm faktörleri göz önünde bulundurduğu için, sistem açıklarını kolay saptar.
 4. İşin doğru zamanını belirler.
 5. Daha ergonomik ortama kavuşulduğundan, güvenli ve çalışma standartlarına uygun çalışma olanağı sağlanır.
 6. Standartlaştırılmış süreçle, kişiye göre fark yaratılmadan aynı yöntemlerle işin tamamlanması sağlanır.
 7. Üretim sürecince iş akışı dengelenir.
 8. Hata oranı azalır.

Kaynakça:

https://docplayer.biz.tr/4865738-Is-etudu-1-hafta-is-etudunun-amaclari.html

https://www.managementstudyguide.com/work-study-and-industrial-engineering.htm

http://kisi.deu.edu.tr/mert.topoyan/dosyalar/uiy8.pdf

https://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/verimlilik-sirlari-091338

Ali BEZEN Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans Tezi, 2007