ERP(Enterprise Resource Planning) Kaynak Planlama

Resim kaynak:cyberistanbul.com

Bilinen ilk anlamıyla ERP  kaynak planlama anlamına gelmektedir. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir.

ERP ilk olarak üretim sistemleri için kullanılmaya başlansa da günümüzde işletmelerden hükümetlere kadar birçok organizasyon için uygulanmaktadır. ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise ERP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. Kısaca söylemek gerekirse ERP, modern bir kurumda çalışan, süreç ve teknolojileri entegre etmeye yarar.Çok bileşenli işletmelerde iş akışlarına, iş süreçlerine, raporlara ve analitiklere bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanmasını sağlamak için bir ERP sistemi kullanabilir Verinin günümüzde en kıymetli şey olması nedeniyle ERP, rollerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri için bu bilgilere ihtiyaç duyan her bireyin ve sistemin bu bilgileri toplamasını, organize etmesini, analiz etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır.

Geniş dağıtım için merkezi veri toplama, temel ERP prensiplerinden birini oluşturur. ERP sistemleri birbiriyle bağlantılı olmayan elektronik tablolardan oluşan dipsiz bir envanterle birden fazla ayrı veritabanı kullanmak yerine, tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve ortak süreçlerle türetilen aynı verileri kullanabilmesini sağlamak üzere karmaşıklığı ortadan kaldırır. Güvenli ve merkezi hâle getirilmiş bir veri havuzu sayesinde kurumdaki herkes doğru, güncel ve eksiksiz verilere erişebilir. Böylece kurum genelinde gerçekleştirilen her görev için veri bütünlüğü sağlanır.

1960’larda üretim de ilk bilgisayar kullanımı ürün ağaçlarıyla başladı 1970’lerde bu yapı ile MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması )uygulamaları doğdu. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, artan iş gereksinimlerinin karşılanması ihtiyacı MRPII (Üretim Kaynakları Planlaması)’nin doğması sonucunu getirdi. Bir kurumun içerisindeki tüm fonksiyonların entegre olması gereği ortaya çıktı. Kurum içerisindeki verimliliğin artmasıyla lojistik, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve web çözümleri ile ilgili gelişmiş çözümler mevcut yapıya entegre olarak geliştirildi.
Resim kaynak:sslideplayer.biz.tr

ERP’nin İş Değeri

Günümüzün iş dünyasında ERP’nin etkisi göz ardı edilemez. Kurumsal veriler ve süreçler ERP sistemlerinde toplandıkça işletmeler, ayrı departmanları birbirleriyle uyumlu hâle getirip iş akışlarını iyileştirerek önemli tasarruflar elde edebilirler. Spesifik iş avantajlarına bazı örnekler:

Geliştirilmiş iş içgörüleri: Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerden elde edilir

Daha düşük operasyon maliyetleri: Düzenli iş süreçleri ve en iyi uygulamalarla sağlanır

Artan iş birliği: Kullanıcıların sözleşmelerde, , isteklerde ve satın alma siparişlerinde veri paylaşması sayesinde sağlanır

Verimlilik artışı: Birçok işletme biriminde ve iyi tanımlanmış işletme süreçlerinde ortak bir kullanıcı deneyimi sayesinde sağlanır

Tutarlı altyapı: Arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetleri aynı görünümü ve hissi verir

Daha yüksek kullanıcı benimseme oranları: Ortak bir kullanıcı deneyimi ve tasarımla elde edilir

Azalan risk: Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde sağlanır

Düzgün biçimlendirilmiş ve entegre sistemlerle daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri.

ERP sisteme geçmenin avantajları;

1 Yeni ve Gelişen SaaS Teknolojilere Adaptasyon

Yapay zeka (AI) gibi yeni nesil teknolojiler, eski sisteminizden farklı olarak, bulut tabanlı sistemlerin periyodik güncellemelere gerek kalmadan yeteneklerini hızla geliştirmelerine yardımcı olur.

2 Mevcut ERP Sistemini Geliştirme

Eski yazılımları bulut uygulama yazılımlarıyla genişletmek ve entegre etmek, önemli görevleri bütünleyebilir, geliştirebilir ve tamamlayabilir.

3 Yeni Teknolojilere Kolay Erişim

Eski ERP yazılım modüllerinizi tamamlayan bulut uygulama yazılımlarını bulmanızı ve kullanıcı paradigmalarını iyileştirmekten anında yararlanmanızı sağlar. Bunlar, operasyonlarınızda temel bir değişiklik olmaksızın anında iş yetenekleri ve değeri sağlayan tamamlayıcı sistemler sağlar.

4 Bağımlılıkları Azaltmak

Eski ERP satıcınızın bulut uygulamalarını kullanmak, genellikle ek bir satıcı ilişkisine ihtiyaç duymadan aynı veya daha iyi zeka üretir.

5 Yeni Finansal Sistemler

Eski sistemler asla modern raporlama motorları olarak tasarlanmadı. Bulut tabanlı teknoloji son on yılda doğdu ve temel bir ilke olarak, tamamen farklı bir zihniyet ve sadece neyin mümkün olduğuna değil, aynı zamanda ERP platformlarında başarılı olmak için neyin gerekli olduğuna dair anlayışla geliştirildi.

6 Sağlam Güvenlik Kaynakları

Bulut çözümü hizmet sağlayıcıları, günün 24 saati bulut güvenliği sorunlarını ve tehditlerini proaktif olarak izlemeye ve güncel kalmaya adanmış büyük, tam zamanlı ekiplere sahiptir.

7 Dinamik  çalışanlara sahip olmak.

Tüm bu avantajlarının yanında işletmelerin ERP sistemlerinde karşılaştıkları birçok sorun, işletmenin tüm çalışanları ilgilendiren ve sürekli yapılması gereken eğitim-gelişim çalışmalarının yetersiz seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar, uygulama ve test çalışmalarında sorunlar oluşturmasının yanı sıra, KKP sistemindeki verilerin bütünlüğünü koruyan ve nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen, şirket prensipleri ve kurallarının bütünlüğünü de etkiler.

Dünya pazar payları

*Epicor, Infor, Intacct Corporation,Microsoft Dynamics AX,Netsuite Inc.,Oracle,QAD,Ramco System,SAP AG,Salesfoece.com gibi büyük Global firmaların ürünleri ve satış oranları incelendiğinde Bulut ERP[2] pazarı ( Cloud ERP [3]) 2016-2021 arasında %8,3 büyüyecek.    2011 – 2015 arası için yapılan araştırmada ise büyüme oranı %6,38 olarak belirlenmiştir.

*Uluslararası araştırma şirketi Gartner17 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.’in verilerine göre 2005 yılında dünya çapında ERP pazarının hacmi 16.7 milyar $ dır.

*Dünyada 2004-2005 yılları arasında ERP pazarı %5.4 olarak büyümüştür.

*Gartner verilerine göre global ERP pazarında 2005 yılı itibarı ile ilk 10 firma ve pazar payları;

*1.SAP 28.21% 2.Oracle Corporation 9.99% 3.SAGE 7.29% 4.Microsoft (MBS) 3.68% 5.SSA Global (şimdi INFOR) 2.77% 6.IFS 2.21% 7.Infor (Agilisys) 2.13% 8.Kronos Incorporated 1.83% 9.Hyperion Solutions 1.64% 10.Lawson 1.25%

Kaynak:

Wikipedia Türkiye

Oracle.com

Logo.com

Uyumsoft.com

Dergipark.com