Nedir Bu Endüstri Mühendisliği?

Öncelikle merhaba,

Eğer bu yazıyı okuyorsanız muhtemelen ya aynı yollardan geçiyoruz ya da aynı yoldan geçeceğiz demektir. 🙂 Bu yazımda sizlere Endüstri Mühendisliğine dair bilgiler vereceğim.

İlk olarak mühendis nedir sorusunu sormalıyız kendimize sanırım.

Bilim adamları tarafından geliştirilen teknoloji ve kolaylıkların, üretim sürecinin her adımında tekniker, teknisyen ve operatörler tarafından kullanılıp uygulanması; bilginin kullanılabilir hale gelmesi “mühendisler” tarafından sağlanmaktadır.

“Mühendis” kelimesi Arapça’da “hendese” kelimesinden gelmektedir. Hendese; bilim, geometri anlamındadır. “Mü-hendese” ise bilim bilen anlamı taşımaktadır.

Bir başka deyişle Mühendis:

ihtiyaç ya da problemlere yönelik teknik çözümler üreten ve ürettiği teknik çözümlerde de bilimsel yöntemleri kullanan kişi diyebiliriz.

Peki Endüstri Mühendisiliği nedir?

Ürün veya hizmet sunan bir organizasyonda insan faktörü ön planda tutularak; istenilen sonuca ulaşmak amacıyla birtakım kaynakların (malzeme, makine, zaman, bilgi, enerji vb.) etkili ve verimli kullanılması için yönetim ve sürecin kurulmasını, iyileştirilmesini, gelişen dünyaya uyum sağlayarak gerekli yöntem ve tekniklerin geliştirilip uygulanmasını sağlayan mühendislik dalıdır.

Girdileri istenilen ölçütte çıktıya dönüştürmek için maliyetleri etkin şekilde kontrol altına almak ve bu süreçte kaliteden taviz vermemek endüstri mühendisliğinin temel amaçlarındandır. Bu bağlamda aynı kalitede ürünü daha düşük maliyetle üretebilmenin veya aynı maliyetle daha yüksek kalitede ürün (hizmet) elde edebilmenin yöntemlerini geliştirip uygulamak endüstri mühendisinin çalışmalarındandır.

Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları

Endüstri mühendisliğini diğer mühendisliklerden ayıran en önemli faktör “insan” unsurunun ön planda tutulmasıdır. Üretimden hizmete her sektörde oluşturulan sistemler, insanların daha etkin ve verimli çalışma koşullarını sağlayabilmesi üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla endüstri mühendisliğinin geniş yelpazeye yayılan çalışma alanları vardır:

 • Çalışma koşullarını iyileştirmek
 • Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 • Maliyet analizleri yaparak maliyetleri azaltmak
 • Kalite yönetimini gerçekleştirmek ve iyileştirmek
 • Rekabet, strateji, verimlilik planları yapmak
 • Üretim planlama ve kontrolü sağlamak
 • Malzeme ihtiyaç planlarını belirlemek ve etkin stok yönetimini gerçekleştirmek
 • Tesis yerleşimini düzenlemek
 • Dağıtım kanallarını geliştirmek
 • Optimum kaynak kullanımını sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve devamı için çalışmalar yürütmek
 • Yalın üretim tekniklerini uygulamak
 • Deney tasarımı ile çok parametreli kalite çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Proje yönetimi
 • Yöneylem araştırması
 • Gerekli iş gücünün belirlenmesiyle iş / ücret skalasını iş değerlendirme çalışmalarıyla dengelemek

Yukarıda belirtilen ve birçok alanda; işletmeler, kendi ağlarında sistem analizi ve geliştirilmesi için endüstri mühendisi yöntem ve yaklaşımların doğru ve etkin uygulanabilmesine ihtiyaç duymaktadır.

Endüstri Mühendislerinin Çalıştıkları Sektörler


Kaynakça:

ÖZTEMEL, E. (2015). Endüstri Mühendisliğine Giriş. İstanbul.

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChendislik

https://ticaret.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/f7/M00096.pdf