Pazarlama 4.0, Endüstri 4.0’ın Birbirleri İle Etkileşimi ve Dijital Pazarlamanın 6 Temel Unsuru

Sevgili okurlar merhaba;

İlk yazımda sizlere dijital pazarlamanın tanımı, başlıca dijitalleşme çağları ve gelişen dijital pazardan bahsetmiştim. Şimdi ise pazarlamanın endüstriyel gelişimle birlikte nasıl bu sürece evrildiğinden bahsedeceğim. Daha sonrasında dijital pazarlamanın temel unsurları neler bunlar hakkında bilgiler vereceğim.

Endüstrinin hızla büyümesi ve gelişmesi ile birlikte oluşan pazar açığı, asıl müşteriye ulaşma arzusu; pazarlamanın gelişmesini tetiklemiştir. Günümüzde ise endüstride ve pazarlamada Endüstri 4.0 ve Pazarlama 4.0 devirlerinin içindeyiz.

Endüstri 4.0

Sanayileşmenin Endüstri 4.0’a gelinceye kadar olan sürecini kısaca özet geçmek gerekirse;

 • İlk sanayi devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştı ve 19. yüzyıl boyunca artan makineleşmiş üretim tesislerinin tanıtımıydı.
 • 1870’lerden itibaren elektrifikasyon ve iş bölümü (yani Taylorizm) ikinci sanayi devrimine yol açmıştır.
 • 1970’lerde   Endüstri 3.0 yani üçüncü sanayi devrimi “dijital devrim” olarak adlandırılırdı. Bu dönemin en belirgin özellikleri ise üretim süreçlerinin otomasyonunun gelişmiş olmasıydı. Bunun sağlamasındaki en büyük etkenler ise bu dönemdeki gelişmiş elektronik ve bilgi teknolojisinin olmasıdır.
 • Endüstri 4.0’ın teknik alt yapısının temelini internet teknolojileri, bilişim sektörünün gelişmesi oluşturmuştur.

İnternet ve mobil teknolojileri; birbirleri ile yüksek hızda bağlanabilirliği sayesinde üretimdeki verimliliğin artmasını sağlamıştır. Endüstrilerin büyümesine olanak tanıyan bu gelişmelerin doğrultusunda; daha hızlı, daha düşük hatalı, yüksek kalite ve daha az maliyetli bir üretim yapısı meydana getirmiştir. Yeni nesil üretim teknolojileri üretimde esnekliği sağlayarak dördüncü sanayi devriminin başlamasına neden olmuştur. Dijitalleşmenin en büyük artıları ise işletmelerin, müşteri taleplerinin ve ihtiyaçlarının değişmesini daha çabuk ve etkin bir şekilde karşılamasına olanak sağlaması olmuştur. Gelişen bu teknoloji ile birlikte ürün veya hizmetler daha da kişiye özel hale gelmeye başlamıştır. Kişiselleştirilmiş ürünlerin üretiminde müşterilerin daha önceki alışverişlerinde tercih ettiği kriterler ve satın alma davranışları hakkında tahmin yürütülmesinde, yeni pazar olanaklarının değerlendirilmesinde büyük veriden (big data’dan) faydalanılmaktadır.

Endüstri 4.0 makineleşme ve makinelerin birbiri ile olan iletişimlerinden oluşmayıp daha geniş bir kapsama hitap etmektedir.

Endüstri 4.0 ile birlikte önem kazanan alanlar şöyledir:

 • Genetik Algoritmalar
 • Bilgi İşlem Teknolojileri
 • Siber-Fiziksel Sistemler
 • Öğrenen Robotlar
 • Nesnelerin İnterneti
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri ve Veri Analitiği
 • Yatay ve Dikey Entegrasyon
 • Katmanlı Üretim
 • Sanal Gerçeklik
 • Siber Güvenlik

Endüstri 4.0’ı diğer sanayi devrimlerinden ayıran, farklı kılan özellikleri ise; teknolojik gelişmelerin birbirini etkileyerek ve birbirine bağlı şekilde (eşgüdümlü) ilerleme kaydetmesidir.

Şekil 1 : Dört Endüstriyel Devrime Genel Bakış

Pazarlama 4.0

Günümüz insanları yani yeni nesil müşteriler ürünleri alırken dikkat ettiği kriterler arasında sadece temel ihtiyaçlarını giderecek, isteklerini ve kaygılarını tatmin edecek ürünler aramıyor. Müşterilerin istediği, ürünlerin pazarlama 3.0 da tanımlandığı gibi yaratıcılıklarını ve değerlerini de tatmin etmesidir. En önemlisi de ürünün bir parçası olabilmeliler. Başka bir deyişle ürünlere katılabilmeli, ürünlerle etkileşimde bulunabilmeli ve bunların bir sonucu olarak ortaya çıkmak istemektedirler.

Şekil 2 : Pazarlama Jenerasyonları ve Dönemlerine Ait İlgili Kullanıcıların Gereksinimleri

Pazarlama internet verileri ve ürünün üzerinde çok fazla durmaz ama hem pazarlama hem de internet verileri müşteriler üzerine daha fazla yoğunlaşır. Bu sayede kullanıcılarla yani müşterilerle güçlü etkileşim kurabilir ve kullanıcılardan gelen geri dönüşleri göz önünde bulundurarak müşterilere daha fazla hizmet sağlanmış olur.

Pazarlama 4.0 çalışmaları teknolojilerin pazarlama organizasyonunu dönüştüreceğini ve pazar alanını yeniden şekillendireceğini ileri sürmüştür.

Dijital pazarlamanın esas aldığı başlıca temel unsurlar nelerdir?

Tüketicilerin satın alma alışkanlıkları son yıllarda büyük oranda değişmeye başlamıştı. Birçok kişi dijital pazarlamanın sağladığı olanakları yaygın bir şekilde kullanıyordu. Fakat günümüzde pandemi nedeniyle alışveriş yapmak ya da herhangi bir hizmetten yararlanmak için dijital pazarlama unsurlarından yararlanmak bir zorunluluk halini almaya başladı bile. Çoğu kişi online alışverişe ve online hizmetlere entegre oldu ya da olmak zorunda kaldı. Tüketicilerde oluşan satın alma alışkanlıklarındaki değişim modern pazarda var olmaya çalışan her türlü işletmeler için de bir zorunluluk halini almaya başladı.

Firmaların, işletme sahiplerinin dijital pazarlama hakkında bilgiye sahip olmaları firmaları adına çok önemlidir. Firmaların dijital pazarlama mantığının nasıl ilerlediğini, bu sistemi kendi firmaları bünyesinde nasıl kullanabileceği ya da dijital pazarlama kampanyaları hakkında akla yatkın kararlar almayı öğrenmeleri gerekir. Dijital pazarlamanın nasıl işleyiş gösterdiğini anlamanın yolu; dijital pazarlama unsurlarının detaylı şekilde bilinmesi ile oluşur. Ayrıca her bir pazarlama unsurunun pazarlama hedeflerine ulaşmaya nasıl yardımcı olacağını anlamaktan geçer.

Dijital pazarlamanın altı temel unsuru şu şekildedir:

 1. Web Sitesi Pazarlama
 2. Arama Motoru Optimizasyonu
 3. İçerik Pazarlama
 4. Sosyal Medya
 5. CPC Reklamcılığı
 6. E-posta Pazarlamacılığı

Bu altı temel unsur yukarıda da bahsettiğim gibi çok kapsamlı içeriklere sahip olduğu için ve her biri farklı meslek gruplarını da temsil ettiği için bir sonraki yazımda içeriklerinden detaylı şekilde bahsedeceğim.

Umarım sizler için faydalı bilgileri doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Sevgi ile kalın…

Kaynakça

 1. https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/9493_88140_1390.pdf
 2. https://www.omnieticaret.com/dijital-pazarlama-unsurlari
 3. https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=50772
 4. http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/801603