Endüstri Mühendislerinin Bilmesi Gereken Programlar

Endüstri mühendisleri kariyerlerini planlarken birçok aşamadan geçerler. Kazanılan deneyimler, öğrenilen programlar gibi kendimize yapacağımız yatırımlar bu kariyer hayatının temelini oluşturur.

Yöneylem araştırması, ekonomi, üretim planlama kontrol, proje yönetimi gibi alanlardaki uygulamaları pratikleştirme, kolayca çözme, yazılımları kullanma becerisi endüstri mühendisleri için aranan kriterlerdendir.
Endüstri mühendisleri  hangi bilgisayar programlarına hakim olmalıdır sorusuna cevap alabilmek için aslında, çalışma sahaları çok geniş olduğundan öncelikle hangi sektörde çalışılacağı bilgisine ulaşmamız gerekiyor. Ancak olmazsa olmaz programları bu yazımızda işleyeceğiz.

1-Microsoft Office Programları

İlk sırada MS Office programlarının yer almasının en büyük sebebi bütün dünyada en çok kullanılan işletim sisteminin Windows olmasıdır.

  • Microsoft Office Excel

Excel, birçok programın yapabileceği işlemleri tek başına yapabilir. Çizelgeler, grafikler, tablolar yapılabilir. Formüller sayesinde karmaşık hesaplar kısa sürede çözülebilir. Örneğin ; müşteri taleplerinde,  firmanın gelir giderlerini hesaplamada, alım-satım, stok kontrollerinde, regresyon yapmada kullanılıp, düzen sağlanabilir.

  • Microsoft Office Word

Rapor hazırlama amaçlı kullanılabilecek, çok çeşitli işlem ve işlevlere sahip olan kelime işlemci programıdır.

  • Microsoft Office PowerPoint

Resim, yazı, grafik gibi nesneler ile etkileyici sunumlar hazırlama imkanı sağlar.

  • Microsoft Office Project

Plan oluşturma, kaynakların görevlere atanması, iş akışı, zaman etüdü, aşama takibi, bütçe yönetimi ve iş yükü analizi gibi konularda yardımcı olur. Bir projenin iş adımları ve süreleri bir Gantt Diyagramı ’nda görselleştirilerek, projenin biteceği zamanın cevabı alınabilir, veriler görselleştirilip raporlanarak daha iyi izlenim bırakılabilir.

2-ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye yarayan, kullanımı kolay olan sistemlerdir. Yanınızda sürekli bilgisayar taşımadan ya da herhangi bir programa bağlı kalmadan internet ulaşımı olan herhangi bir yerden şirketinizin ağlarına veya başka şirketlere bağlanabilirsiniz ve tüm birimlerin her türlü bilgisine ulaşabilirsiniz. ERP programları üretim süreçlerinden yönetimsel ve finansal bilgilere kadar her türlü bilgiyi aynı çatı altında toplar. En yaygın kullanılan ERP yazılımı SAP ‘dir.

3- SQL  Structured Query Language

Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelen SQL, verilerin güvenle ve bütünlük içinde depolanmasını ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından erişilmesini sağlayan kurumsal çaplı bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Birbiriyle ilişkili verilerin sistematik bir şekilde kaydedilmesini ve bu verilerden beslenen uygulamalar tarafından kullanılmasına olanak sağlayarak işletmelerin bilişim teknolojileri altyapılarındaki veri aktarımını sorunsuz bir şekilde yönetmelerini sağlar. SQL bilinenin aksine bir programlama dili değildir. SQL bir alt dil olarak veri tabanları içerisinde istediğiniz işlemleri yapmanıza olanak sağlar.

4- MATLAB

Matlab, içerisindeki hazır fonksiyonlar ile sistem modellemelerinde, üretimde, projelerde bize yardımcı olan, algoritmalar geliştirilebilen, lineer cebir ve matris hesaplamaları yapılabilen, tasarım ve tasarlanan prototipleri simüle edebilen bir programdır. Ürünü üretmeden önce MATLAB ile ürünü modelleyebilir ve ne kadar verimli olacağını ölçebiliriz. Böylelikle optimizasyon yapımında bize yardımcı olur. Örneğin, TOFAŞ bu programı ürettiği arabaların çarpma ve çarpışma hızını ölçmek için kullanmaktadır.

5- GAMS (Genel Cebirsel Modelleme Sistemi)

Matematiksel programlama, karar verme, verim – kar hesaplama, optimizasyon için kullanılan bir üst düzey modelleme sistemidir. Yöneylem Araştırması’nda problemleri kısa sürede çözmek için kullanılır. Bize maksimizasyon veya minimizasyon problemlerinin çözümünde ortaya çıkan sonucu verir.

6-Visual Studio

Microsoft firmasının geliştirmiş olduğu Visual Studio yazılımlarını etkin olarak kullanabilmek iyi bir endüstri mühendisi olma yolunda sizi bir adım öne taşıyacaktır. İstenilen verinin dakikalarca Excel sayfalarında aranması yerine saniyeler içinde tek tıklamayla bulunmasını sağlar.

7-Arena

Simülasyon diğer adıyla benzetim programı olan Arena; bir sistemin bilgisayar ortamında modellenmesi, var olan bir sistemin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla taklit eden bir programdır. Örneğin işletmenizde yeni bir istasyon kurmak istediniz, operatör sayınızı arttırdınız bu gibi değişikliklerin sonucunda ne gibi verimlilik elde ettiniz bunu görebilme imkânı sağlar. Maliyet açısından güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir programdır. Akış şemalarındaki semboller gibi birçok modülü vardır. Oluşturduğunuz simülasyona ek olarak bir de animasyon seçeneği bulunmaktadır.

8-Minitab

Minitab, Microsoft işletim sisteminde kullanılan bir istatistiksel yazılımdır. İstatistiksel kalite kontrol yapmak, üretimin kontrol altında olup olmadığını ölçmek, üretim iyileştirme süreçlerinde (Altı sigma gibi) ,sürece ilişkin veriler oluşturmak ve bu verileri grafik halinde yazmak, müşteri ve üretim, işçi ve atama, talep gibi konularda regresyon analizi yapmak, anket sonucu yorumlamak için kullanılır.

9-Veri Görselleştirme ve Raporlama Araçları

Sayfalar dolusu metinsel raporları görselleştirerek, grafikler ekleyerek mümkün olduğunca kısa tutarak bir rapor, sunum hazırlamak fayda sağlayacaktır.

PowerBi, iş süreçlerini yönetirken kullanılacak raporlarda oldukça iyi bir veri görselleştirme aracıdır. Google Drive araçlarından olan Draw.io ücretsiz çevrimiçi diyagram çizim uygulamasıdır. Basit sürükle-bırak teknikleri ile kullanımı kolaydır. Tasarımlara yöntem sağlar. SmartDraw, teknik planlar, web grafikleri, diyagramlar, şemalar, istatistik çizimleri ve çeşitli simgeler yaratmakta kullanılır.

Bu programların bilinmesi öz güvenin artmasını ve iş kaygısının azalmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda iş bulma şansını da yükseltecektir.