İş Zekası Nedir ?

İş Zekası ham veriyi anlamlı ve kullanılabilir bilgiye dönüştürerek, süreçlerden verim elde etmemizi sağlayan teknolojik veri analiz yöntemidir.

Bussines intellegence olarak da geçen iş zekasının ilk ortaya çıkması ,Hans Peter Luhn’ un 1958 yılında yazdığı makalesinde bu terimden bahsetmesiyle başlar. Luhn, zekayı istenilen hedeflere başarıyla ulaşmak için kullanın bir kılavuzun gerçeklikle olan ilgisini kavrama yeteneği olarak tanımlamıştır.

İş Zekası Yöntemi stratejik, operasyonel kararların alınmasında ve daha gerçekçi değerlendirilmesinde büyük rol oynar. Ham veriler toplanıp herhangi bir sınıflandırmada bulunmadan temizlenir, düzenlenir ve veri ambarına dönüşür. Bu sayede verileri herkesin ulaşabileceği ve iş hakkında rahatça rapor oluşturup, grafik elde edip, tahminler yürütülebilecekleri bir konuma getirir.

İş zekasının en önemli noktası ise tahminsel kararlar yerine gerçek veriler üzerinden bu çıkarımların yapılabilir olmasıdır. Bu sayede iş içerisinde ki tutarlığı ve sağlıklı analizi artırmayı hedefler. Aynı zamanda hesap verilebilirliği de arttırır.

Yani özetleyip örneklendirecek olursak; İş zekâsı sayesinde, sunulan ürün veya hizmetin öncelikle hedef kitlesi tespit edilir . Ardından bu hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi için kullanılacak olan verilerin toplanması, işlenmesi ve görselleştirilmesiyle uygulanabilecek en gerçekçi pazarlama stratejisi elde edilir.
Bu bağlamda iş zekası şirketlere şeffaflık, hızlı aksiyon alma, verilerin kolay işlenebilirliliği ve tüm bunların sonucunda verimi arttırmayı sağlar.

Ancak bunların yanı sıra yüksek kurulum maliyeti ve karmaşık yapısı sebebiyle de dezavantajlara yol açabilir . Sadece büyük ölçekli şirketlerden ziyade KOBİ’lerin dahi uygulayabileceği bir yöntem olmasına rağmen yüksek maliyetli sistemleri yüzünden çoğu işletme tarafından tercih edilmemekte.

Bununla birlikte son dönem de iş zekası sistemlerinin bulut hizmetlere açılarak daha fazla kullanıcın faydalanması da hedefleniyor.

Kaynak: https://www.smartmind.com.tr/ , https://tr.wikipedia.org/ https://docs.microsoft.com/