Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?

Merhaba sevgili okur; daha önceki yazılarımızda malzeme ihtiyaç planlama ve imalat kaynak planlama sistemleri ile ilgili bilgiler edinmiştik. Kısaca malzeme ihtiyaç planlaması, işletmelerin üretimlerini gerçekleştirmek için gerekli olan malzeme miktarlarının belirlenerek en uygun zamanda ve en uygun miktarda tedarikinin sağlanması için kullanılan sistemleri ifade ederken imalat kaynak planlaması, kapasite planlarının da bu sisteme eklenmesi ile oluşan daha geniş bir planlama sistemini ifade eder.   Bu yazımızda ERP olarak bilinen kurumsal kaynak planlama sistemleri ile ilgili bilgi edinmeye ne dersiniz?

Kurumsal kaynak planlaması nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning – ERP), firmaların amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilmek için farklı bölgelerde bulunan üretim, tedarik, dağıtım ve mali kaynakların en verimli şekilde planlanması, koordine edilme ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını içerisinde barındıran bir yazılım sistemidir. Bu yazılım sistemleri, işletmelerin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirilmesine yardımcı olan ve kullanımı kolay olan sistemlerdir. Verilerin saklanabilmesi için değişik veri tabanlarını bir arada tutar.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri iş süreçlerini birbirine bağlanmaktadır. Bu sistemde satın alma, üretim, satış, stok, muhasebe, sevkiyat gibi tüm birimler işleri birbirlerine devredebilir. Yönetim ise tüm bu işlemleri, merkezi olarak izleyebilmektedir.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi olarak da sunulabilir. Bu gibi sistemlere kurumsal kaynak planlama yazılım paketleri denir.

Kurumsal kaynak planlaması kavramının ortaya çıkışı

Kurumsal kaynak planlaması, 100 yıldan daha eskidir. Temeli 1913 yıllarında Ford Whitman Harris tarafından geliştirilen ekonomik sipariş miktarı modeline dayanmaktadır.

1960’lı yıllarda üretim sistemlerinin envanter kayıtları tutulmaya başlanmıştır. 1970’li yıllarda malzeme gereksinimlerinin hesaplanması ile malzeme ihtiyaç yazılımları gündeme gelmiştir. 1980’li yıllarda malzeme ihtiyaç planlama sistemlerine satın alma, finans ve üretim planlama gibi fonksiyonların da eklenmesi ile imalat kaynakları planlama sistemlerine geçilmiştir. İşletmeler, müşteri memnuniyeti ve karlılık gibi amaçların sadece üretim fonksiyonlarını değil satış, dağıtım, insan kaynakları gibi fonksiyonlarını da ilgilendirdiğini fark etmiştir. Bu amaç doğrultusunda 90’lı yıllarda kurumsal kaynak planlama yazılımları gündeme gelmiştir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri sadece üretim değil hizmet sektöründe de kullanılmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin avantajları

• İş süreçlerinin takibini kolaylaştırır.

• Karar destek sistemleri için kolay veri erişimi sağlar.

• Daha hızlı bilgi iletişimini sağlar.

• Daha iyi finansal yönetim sağlar.

• Veri doğruluğu sağlar.

• Performans artışı sağlar.

• Maliyetlerin izlenimini kolaylaştırır.

• Müşterilere daha kısa yanıt süresi sağlar.

• Rekabet avantajı sağlar.

• Gelişmiş tedarik yönetimi sağlar.

• Etkin stok yönetimi sağlar.

• Elektronik ticaret için zemin hazırlar.

• Kalite ve izlenebilirliğin artmasını sağlar.

Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin dezavantajları

• Yüksek yatırım maliyetleri gerektirir.

• Satın alma, bakım, eğitim gibi konularda büyük harcamalar gerektirir.

• Benzer sistemlerin entegre edilmesi zordur.

• Tedarikçi ile sıkı bir bağlılık gerektirir.

Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin temel özellikleri

Kurumsal kaynak planlama sistemleri, web tabanlı hazırlanmış bir yazılım paketi ile desteklenmektedir. İşletmelerin işlem süreçlerinin tamamını çok kısa bir zamanda işleyebilmektedir. Bir işletmenin hemen hemen bütün süreçleriyle entegre olarak çalışır.  Geniş bir veri tabanı kullanmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sistemlerinde kullanılan modüller

Kurumsal kaynak planlaması sistemlerinde kullanılan modüllerden bazıları şunlardır:

Teknolojinin gelişmesi ile internet ve yazılım çözümleri, günlük yaşantımızın her noktasında kullanılır hale gelmiştir. İşletmeler iş süreçlerinin takibine daha hızlı, daha etkin, daha verimli şekilde ulaşabilmek için bir sistem kurmaları gerekmektedir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri insan kaynaklı hataları en aza indirerek daha doğru karar verebilmeye yardımcı olur.

Kurumsal kaynak planlama sistemleri; üretim içerisindeki darboğazların giderilmesine, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine, dağıtım kaynaklarının daha iyi planlanmasına ve stokların en etkili şekilde kullanılmasına imkân vermektedir. Tüm bu nedenler doğrultusunda, kurumsal kaynak planlama sistemlerine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve neredeyse tüm işletmeler tarafından kullanılır hale gelmektedir.

Bilgiyle kalın..

KAYNAKÇA

1.https://duzce.edu.tr/yonetim-bilisim-sistemleri/Sayfa/937A/kurumsal-kaynak-planlama-erp-ve-mis

2.https://bilisim.com.tr/blog/kurumsal-kaynak-planlama-erp-nedir-avantajlari-nelerdir/

3.https://www.figopara.com/blog/kurumsal-kaynak-planlamasi-erp-nedir/

4.http://www.prowmes.com/blog/kurumsal-kaynak-planlamasi/

5.http://www.mbi.com.tr/makale/kurumsal-kaynak-planlamasi,23

6.https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurumsal_kaynak_planlamas%C4%B1#:~:text=Kurumsal%20kaynak%20planlamas%C4%B1%20ya%20da,y%C3%B6netim%20sistemlerine%20verilen%20genel%20add%C4%B1r.