Sürdürülebilir Bir Dünya

Tüketim yüzyıllardır hayatımızda olan bir kavram. İnsanlık tarımsal hayata geçtiğinden beri üretiyor ve tüketiyor. Lakin son yüzyıllarda tüketim kavramı hayatımızın merkezine yerleşti. Çok çabuk tüketiyoruz bunun bir çılgınlık olduğunu bile bile. Biz tükettikçe üretim kolları daha çok üretiyor, fabrikaların bacaları daha çok tütüyor. Biz tükettikçe, tükenen sadece ayakkabılarımız, bataryalarımız ya da sonu gelmeyen isteklerimiz olmuyor. Bunlarla birlikte kaynaklarımızı ve doğayı da tüketiyoruz. Sonsuz isteklerimizin aksine kaynaklarımızın bir sonu var ve biz onları hoyratça kullanıyoruz.

Örneğin Küresel atmosferik N2O birikimi sanayileşme öncesi yaklaşık 270 ppb düzeyindeyken 2017 yılında 330 ppb’ye çıkmıştır. Bir başka çarpıcı sonuç ise 2025’te 2 milyara yakın kişinin su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağıdır.

Teknoloji ve yenilik her zaman güzel sonuçlara yol açmıyor, bu ikili ancak doğru amaçlara hizmet ettiğinde dünyayı güzelleştiriyor. İşte bu doğru amaçlardan birisi de Sürdürülebilir Üretim!

Sürdürülebilirlik; üretilen işin sürekli olma durumu devam ederken daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Sürdürülebilirlik dünyanın geleceği için kritik bir kavramdır. Bu nedenden ötürü günümüz üretim sektöründe önemli bir anlam yükü haline gelmiştir. Sürdürülebilir üretim; kaynakları ve doğayı korumak için uygulamaya olanak veren adımların, üreticiler ve tüketiciler için yararlı yeni yöntemler ve birbirini izleyen süreçler ile izlenmesi bunun sonucunda mal ve hizmetlerin üretilmesidir. Bu adımlar,

-verimliliğin arttırılması

-su ve enerji tüketiminin azaltılması

– üretimde kullanılan materyallerin toksik olmayan, çevre dostu seçilmesi

-Tasarımların çevreyi ve kaynakları düşünerek yapılması

-Ekonomik olarak uygulanabilir olması

– Son ürüne ulaşırken çıkan atıklar geri dönüştürülmesi veya değerlendirilmesi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tanımı ise bu üretimi “üretim süreçlerine, ürün ve hizmetlere sürekli olarak bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisi uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” şeklindedir.

Sürdürebilir üretim birçok alanda uygulanabilir. Bu nedenden dolayı uygulanabilirliği zor değildir. Hatta uzun vadede faydası daha büyüktür.

Sürdürülebilir Üretim sayesinde,

Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya kazanabiliriz. Tüketiciler için üretilen ürünler sağlıklı, faydalı ürünler üretilirken kalite korunabilir. Üretici için verimlilik artar, kaynaklar korunur ve oluşan atıklardan yan ürünler üretilebilir. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm artar. Yapılan araştırmalarda sürdürebilir üretimin, büyük çaplı yatırımlar yapmadan bile ortalama %10-15 seviyelerinde bir kaynak azaltım potansiyeli sunduğu saptanmıştır Kısaca uzun bir zaman diliminde hem insanlık hem de dünya için en yararlı üretim yönelimidir.

Yaşadığımız dünyadan başka gidecek yerimiz yok. Ev sahibi değil misafiriz. Bu sebepten dolayıdır ki ona iyi bakmak ve gelecek nesillere de aktarmak zorundayız. Bizden sonrası önemsiz diye düşünenler için de üzücü bir haberim var çünkü dünya şu an bile sekteye uğrayarak ilerliyor. Coğrafyamız su sıkıntısı çekecek bölgelere arasında, küresel ısınma kapımızda bekliyor. Sürdürülebilirlik hepimiz için nefes alma alanı yaratıyor. Daha nefes alınabilir bir dünya için hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Çünkü dünya sürdürülebilirlik yeteneğini biz de onu kaybediyoruz.

Ebrar Sayar

https://www.cevremuhendisligi.org/index.php/79-haberler/yazar-gc/1545-temiz-surdurulebilir-uretim-nedir

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik