Pythonda Koşul İfadeleri(İf-Else Statement)

Sevgili okurlar hepinize merhaba,

Bugün sizlere yazılım sektörünün bel kemiği olan “Koşul ifadelerinden” bahsetmeye çalışacağım.

Hepimiz hayatımız boyunca şunları duymuşuzdur: “Bilgisayarlar 0 ve 1 lerle çalışır.” Peki nedir bu “0 ve 1ler”

0 = False

1 = True diyebiliriz.

If -else komutları bu 1 ve 0 lar olayına benzemektedir. Örnek olarak if ile kontrol ettiğimiz koşul eğer sağlanıyorsa(Yani True değer döndürüyorsa) if bloğunun altındaki değerler çalışır.

Koşul sağlanmıyor ise (False değer dönüyorsa) o kod bloğu çalışmaz ve altta olan kodlarla çalışmaya devam eder.

If-else kontrollerine başlamadan önce Pythondaki koşullara bir göz atmakta fayda var

 • Eşittir: a == b
 • Eşit Değildir: a != b
 • Küçüktür: a < b
 • Küçük eşittir: a <= b
 • Büyüktür: a > b
 • Büyük eşittir: a >= b

İF KOMUTU

Aslında bilgisayar doğru ve yanlış mantığı ile çalışır. Bu mantığı oluşturan şeyler ise if-else koşullarıdır. Biz bilgisayara if’in kelime anlamı olan “eğer” anlamı katarak programımızı akıllı hale getirmeye çalışırız.

ahmet_yas = 10
mehmet_yas = 13

if (mehmet_yas > ahmet_yas):
  print("Mehmet büyüktür Ahmet")

Yukarıda görmüş olduğunuz üzere Ahmet ve Mehmet olmak üzere iki kişinin yaşlarını tanımladık. Sonrasında koşulu kontrol etmeye başladık.

If komutu ile beraber Türkçe mealini yapmamız gerekirse .Eğer Mehmet’in yaşı Ahmet’in yaşından büyükse “Mehmet büyüktür Ahmet.”yazmasını istedik.

ELİF KOMUTU

ahmet_yas = 13
mehmet_yas = 13
if(ahmet_yas > mehmet_yas):
  print("Ahmet büyüktür Mehmet")
elif(mehmet_yas == ahmet_yas):
  print("Mehmet ile Ahmet'in yaşı eşittir")

Tabi ki hayat bazen tek koşul yazacak kadar güzel olmayabiliyor. Peki Mehmet Ahmet’ten büyük olmazsa programı kapatıp gidecek miyiz? Tabi ki HAYIR.

Burada Ahmet ve Mehmet’in yaşlarının eşit olduğunu görüyoruz. Böyle bir durum ile karşılaştığımız zaman if durumu “False” oluyor ve kod bir alt satıra (yani “True” değer olana kadar) iniyor. Burada “elif” durumuna geliyor ,durumu kontrol ediyor. Burada koşul “True” olduğu için buradaki kod bloğu çalışarak “Mehmet ile Ahmet’in yaşı eşittir” diyor.

ELSE KOMUTU

ahmet_yas = 21
if(ahmet_yas == 0):
  print("Ahmet 0 yaşındadır")
elif(ahmet_yas<10):
  print("Ahmet'in yaşı 10dan küçüktür")
else:
  print("Ahmet 10 yaşından büyüktür.")

Else komutuna geldiğimizde ise “else” ile “elif” arasındaki farkı anlamaya çalışalım isterseniz.

Elif dediğimiz zaman istediğimiz kadar koşul yazabiliriz. Örnek vermek açısından yukarıdaki koda ekstra olarak

elif(ahmet_yas<15):
  print("Ahmet'in yaşı 15 den küçüktür")

Şeklinde bir koşul daha yazabiliriz ve bu koşulları “elif” dediğimiz kadar arttırabiliriz.

Fakat sıra “else” komutuna geldiğimizde “if” ve “elif” koşullarının hiçbiri “True” (yani koşulları karşılamazsa) değer dönmezse “else” kısmına geçer ve orası çalışır.

Else komutu başlığı altındaki kodlara bakıcak olursak. Ahmet’in yaşı 21 olduğu için “if” ve “elif ” koşullarını sağlamadığı için kod “else” bloğuna düşmüştür. Konsola “Ahmet 10 yaşından büyüktür” yazmıştır.

Kaynakça

https://www.pythondersleri.com/2013/04/kosul-ifadeleri.html

https://www.softwaretestinghelp.com/python/python-conditional-statements/

https://www.w3schools.com/python/python_conditions.asp

https://www.tutorialspoint.com/python/python_if_else.htm

http://anh.cs.luc.edu/handsonPythonTutorial/ifstatements.html

https://www.geeksforgeeks.org/python-if-else/