Dijital Dönüşüm

2020’ ye ve getirdiklerine alışmaya çalışırken çok değil bundan üç dört ay önceye yolculuk yapıyorum. Mart ayının başlarında katıldığım seminerlerde dijital dönüşüm ve yeni normal üzerine birçok konuşma dinledim.Özellikle endüstri mühendisleri olarak çağı ve gelişen teknolojileri yakalamak konusunda genç mühendislere ve mühendis adaylarına tavsiye veren alanında uzmanlaşmış tüm iş insanları pandemi süreciyle birlikte dijital dönüşümün birçok aşamasını atlayarak yeni ve beklenmeyen normale uyum sağlamaya ve değişimin parçası olmaya başladılar.

Peki nedir bu dijital dönüşüm?

Dijital Dönüşüm:

hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür.

Dijital dönüşüm içerisinde var olan teknolojileri birkaç gelişme ile tarif etmek mümkün değildir. Günümüzde yapay zeka, sanal gerçeklik, dijital medya, 3D yazıcılar gibi sayısız teknolojik yenilik ile yeni bir çağ başlamıştır.

Dijital Dönüşüm Süreci Nasıldır?

Dijital dönüşüm sürecinin başlaması önceleri defterlere tutulan analog kayıtların işlenmesi ve tüm bu e-hizmet süreçlerinin dijital ortama aktarılmasıyla başlamıştır.Günümüzde ve özellikle pandemi sürecinde kurum içi ve kurumlar arası iletişimin sağlanmasından,sivil alandan dijitalleşmeye varan hızlı bir süreç seyrediyoruz.

Dijital Dönüşüm Yol Haritası (*)

Dijital değişimin unsurları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İnsan
  • Süreç
  • Teknoloji

Bu üç unsur dijital dönüşüm için çok önemlidir. Hepsi bir arada değişim sürecine dahil olmalıdır. Aksi takdirde dönüşüm verimsiz olacaktır.Bu sürecin biz endüstri mühendislerini ilgilendiren en önemli kısımlarından biriyse süreç analizidir.

Süreç analizi mevcut durumdan yola çıkarak işe yaramayan, tekrarlanan, kısacası katma değer oluşturmayan iş adımlarının elenerek sürecin daha etkin hale getirilmesi çalışmasıdır. Süreçler ve süreç adımlarının her biri kuruluşun amacına yönelik olarak müşteriye katma değer sağlamalıdır.

Tüm bu teknik bilgilerin ardından görüyoruz ki pandemiyle gelen zorunlu dönüşüme ayak uyduramayan Apple,Google gibi büyük firmalar bile ciddi kayıplar yaşıyor.Tekrar geriye dönüp baktığım zaman okuduğum,dinlediğim şeylere rağmen dönüşümü içerden takip etmek ve parçası olmak ne kadar sert olursa olsun gerçek  bir öğrenme oldu.Hepimiz için…

Kaynakça:

*–> http://www.dijisan.com.tr/dijital-donusum-yol-haritasi/

www.dijitalakademi.gov.tr

Şirketlerimiz dijital dönüşümün neresinde? – Gila BENMAYOR | Köşe Yazıları

Dijital Dönüşüm 101 | LinkedIn

İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI | LinkedIn

www.isnet.net.tr

www.birendustrimuhendisi.com

https://turgaykayaer.wordpress.com/